KM 06, QL 28, Thôn Thắng Hiệp, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc
Follow us:

CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ - VỆ SĨ

Đại Dương Bình Thuận

GIỜ LÀM VIỆC
9:00 - 19:00 (T2 - T7)

Liên hệ

Địa chỉ: KM 06, QL 28, Thôn Thắng Hiệp,Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc

Điện thoai: 0942 443 384

Email: daiduongbinhthuans@gmail.com

Website: daiduongbinhthuan.com

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
 
 
 
Top